สังคม » ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่แถลงข่าว การจัดงานประชุมและแสดงสินค้า ฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (HALAL FOR ALL) โอกาสการเพิ่มช่องทางจำหน่วยสินค้า

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่แถลงข่าว การจัดงานประชุมและแสดงสินค้า ฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (HALAL FOR ALL) โอกาสการเพิ่มช่องทางจำหน่วยสินค้า

18 พฤศจิกายน 2019
608   0

Spread the love

18 พฤศจิกายน 2562เ วลา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ กรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าว Halal For All ภายใต้งาน TCC Fair 2019 ชูคอนเซป ฮาลาลเพื่อทุกคน ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (@Nimman Convention Centre) ชั้น 5 ห้อง นิมมาน 1 (@Nimman Hall 1)
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจําจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว งานประชุมและแสดงสินค้า ฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (HALAL FOR ALL) ภายใต้งาน หอการค้าแฟร์ 2019 โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ,อ.อนันต์ ปัญญาวีร์ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ,อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,นายต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ และบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายเรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าว

สำหรับงานประชุมและแสดงสินค้า ฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (HALAL FOR ALL) ภายใต้งาน หอการค้าแฟร์ 2019 ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับ มาตรฐานสินค้าและบริการฮาลาล สร้างความต่อเนื่อง ในการรับรู้เชิงพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการและ บุคคลทั่วไป ในพื้นที่ภาคเหนือให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น สร้างโอกาสและช่องทางการตลาด เพิ่มบทบาทในตลาดฮาลาลให้ธุรกิจสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่หลากหลายอาทิ การออกบูทของ ผู้ประกอบการในหลากหลายกลุ่มที่คัดสรรมาตรฐานมากว่า 80 บูธ ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากสมุนไพรธรรมชาติ ผัก-ผลไม้แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป สบู่น้ำนมข้าวโอ๊ต สบู่น้ำนมกาแฟ ผลิตภัณฑ์จากอโวคาโด ผลิตภัณฑ์สปา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เครื่องเงิน กระเป๋าทำมือ พรมอาหรับ ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับจาก อัญมณีต่างๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ

“HARAM MUSEUM” นิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม นำเสนอในธีม Haram & Doubtful Museum แบ่งเป็นโซนย่อย 5 โซน ได้แก่สัตว์ต้องห้ามตามมาตรฐาน, ผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อน,วัตถุดิบและสารเคมีที่ต้องสงสัย,วัตถุและสิ่งของอุปโภคบริโภค, อาหารแห่งอนาคต(Future Food) ด้วยเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Interactive เนื้อหาที่เข้าใจง่ายในรูปแบบ Infographic พร้อมเสียงบรรยาย
กิจกรรม Workshop ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี การเพ้นท์ร่มด้วยลวดลายอาหรับ การทำอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การเพ้นท์กระเป๋าด้วยแผ่นสเตนซิล (Stencils) ” Natural aroma body lotion ” D.I.Y.อะโรมาโลชั่นสูตรธรรมชาติ The Art of Perfume (Workshop ทำน้ำหอม) ตกแต่งสมุดทำมือ เป็นต้น
กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าฮาลาล และกิจกรรมสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ อาทิหัวข้อ ตะลุยส่งออกเครื่องสำอางสู่ตะวันออกกลาง, มาตรฐานฮาลาลสำหรับธุรกิจบริการการท่องเที่ยว, การเตรียมขอรับรองฮาลาลสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, การบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์ฮาลาล, กลยุทธฺธุรกิจไทย พิชิตใจลูกค้าชาวจีน อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว
ในการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการดำเนินการร่วมกันของทุกฝ่าย กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์-บริการ ของผู้ประกอบการที่นำมาจัดแสดงภายในงานกว่า 80 รายนั้น ได้รับการคัดสรรมาตรฐานในด้านคุณภาพ และมาตรฐานจากทางคณะกรรมการการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้ว รวมทั้งขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จัดแสดงภายในงานที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลด้วย

สำหรับงานนี้จะดำเนินการขึ้นทั้ง 10 วัน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการสินค้า-บริการฮาลาล ได้แสดงศักยภาพของตนเอง และสร้างช่องทางในการขยายตลาดสินค้าได้มากยิ่งขึ้นจากประมาณการผู้เข้าชมงานที่คาดว่าจะมีกว่า 170,000 คน รวมไปถึงกลุ่มนักธุรกิจจากทั้งส่วนกลางและต่างประเทศ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่ตอบรับเข้าร่วมงาน อันจะเป็นการเพิ่มบทบาทในตลาดฮาลาลเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นด้วย
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพอีกแห่งหนึ่งของตลาดฮาลาลของประเทศนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่แล้วการดำเนินกิจกรรม งาน Halal For All ภายใต้งานหอการค้าแฟร์ 2019 (TCC Fair 2019) ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในด้านมาตรฐานของสินค้าและบริการฮาลาล จากกลุ่มนักท่องเที่ยว อีกทั้งช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการภายในพื้นที่เกิดการจ้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น นายศรัณยู มีทองคำปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว
สามารถเยี่ยมชม งาน Halal For All ภายใต้งานหอการค้าแฟร์ 2019 (TCC Fair 2019) ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เฟสบุ๊คแฟนเพจ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สำนักงานเชียงใหม่ หรือ โทร. 053-280-815