ท่องเที่ยว » 14 อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับท่องเที่ยวในแบบ New Normal

14 อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับท่องเที่ยวในแบบ New Normal

30 พฤศจิกายน 2021
255   0

Spread the love

14 อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับท่องเที่ยวในแบบ New Normal ขณะที่มีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนขึ้นดอยหลวงเชียงดาวเต็มแล้ว

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ แต่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้เปิดให้ทีการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้เปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวเข้าพักและเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วทั้ง 14 แห่ง โดยมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อลดความแออัดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวและเข้าพักแรมในพื้นที่อุทยานผ่านระบบออนไลน์ แอพพลิเคชัน Que Q (ร้อยละ 70 ของจำนวนที่สามารถรองรับได้ในแต่ละแห่ง) หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง (ร้อยละ 30 ของจำนวนที่สามารถรองรับได้ในแต่ละแห่ง)

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่จะเข้าพักแรมหรือเที่ยวชมสถานที่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดไว้ เช่น การลงทะเบียนผ่านระบบ CM-CHANA หรือแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ผลการตรวจหารเชื้อโควิด-19 แบบ ATK หรือ RT-PCR ฯลฯ รวมถึงในขณะอยู่ในพื้นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่ การเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วย หมั่นสังเกตอาการตนเอง และ SCAN Thai Cha na เมื่อไปในสถานที่ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บางแห่งมีการลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวและพักแรมแล้วจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ “ดอยเชียงดาว” หรือ “ดอยหลวงเชียงดาว” พื้นที่สงวนชีวมณฑล แห่งที่ 5 ของประเทศไทย ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ด้วย “ดอกไม้ป่าภูเขา” ที่หาชมได้ยากมากมาย ได้แก่ ชมพูเชียงดาว (สามารถพบได้แห่งเดียวในโลก), ดอกเทียนนกแก้ว (พบได้แห่งเดียวในประเทศไทย), กุหลาบเชียงดาว, ค้อดอยเชียงดาว, กล้วยไม้สิรินธร ฯลฯ นั้น ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าพื้นที่แล้วมากกว่า 5,200 คน และได้ปิดรับการลงทะเบียนแล้ว
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติอื่นๆ ได้ โดยลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวและเข้าพักแรมในพื้นที่อุทยานผ่านระบบออนไลน์ แอพพลิเคชัน Que Q หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-276100 หรือเว็บไซต์ http://portal.dnp.go.th/