การศึกษา » ผู้ว่าฯ แจง เปิดเรียนแบบ On Site วันที่ 1 ธันวาคม นี้ เริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เตรียมวางกรอบแนวทางฯ

ผู้ว่าฯ แจง เปิดเรียนแบบ On Site วันที่ 1 ธันวาคม นี้ เริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เตรียมวางกรอบแนวทางฯ

30 พฤศจิกายน 2021
380   0

Spread the love

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ซึ่งนำร่องในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 100 คน พร้อมกันนี้ยังได้มีการพิจารณาในกรอบการเปิดภายใต้ COVID Free Setting ซึ่งวันที่ 1 ธันวาคม นี้ มีโรงเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์และสามารถเปิดได้รวม 29 โรงเรียน

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อในวันนี้ได้มีมติให้เปิดการเรียนการสอบแบบ On Site ได้อีก 64 โรงเรียน โดยจะเปิดได้ในวันที่ 7 ธันวาคม ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ COVID Free Setting โดยจะเป็นการเปิดแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งทุกแห่งต้องมีมาตรการในการควบคุมโรคตามที่กรมอนามัยได้กำหนดไว้ อาทิ รักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ก็อยู่ใน COVID Free Setting เช่นกัน นอกจากนี้ยังได้ให้ สำนักงานควบคุมโรค หรือ สคร.1 จัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดของศึกษาธิการจังหวัดด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองที่ส่งเด็กๆ ไปเรียนในโรงเรียน รวมทั้งทุกโรงเรียนที่เปิดการเรียน การสอนต้องมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดเหตุพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียน

ด้านการอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้นั้น นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการร้องขอจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และโรงแรมเพื่อขออนุญาตให้มีการจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีกี่แห่งที่ได้ลงทะเบียนตามมาตรการ COVID Free Setting เบื้องต้นคาดว่ามีอยู่ราว 200 กว่าแห่ง

สำหรับร้านอาหารที่ต้องการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ COVID Free Setting จะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์ โดยให้ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมกับฝ่ายปกครองและ กอ.รมน. ออกทำการสุ่มตรวจร้านที่ลงทะเบียนมานั้นได้ดำเนินการตามมาตรการที่ COVID Free Setting กำหนดไว้จริงหรือไม่ ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมในร้าน เรื่องผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับบริการ มีการดำเนินการอย่างไร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการประชุมกำหนดกรอบแนวทางการเปิดให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ ซึ่งอาจจะมีข้อกำหนดที่เข้มข้นกว่าที่ ศบค. กำหนดไว้ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ เริ่มจากร้านอาหาร ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ดอยเต่า และ อ.จอมทอง เท่านั้น ส่วนสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ต่างๆ ยังไม่สามารถเปิดให้ดำเนินการให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้