สุขภาพ » เชียงใหม่ผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง วันนี้ 177 ราย

เชียงใหม่ผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง วันนี้ 177 ราย

28 พฤศจิกายน 2021
259   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 หายเพิ่มอีก 304 ราย ขณะที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือเพียง 177 ราย ด้านการฉีดวัคซีนฉีดไปแล้วกว่า 1.4 ล้านคน

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (28 พ.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 177 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 171 ราย ส่วนอีก 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 21,778 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,240 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 111 ราย โรงพยาบาลรัฐ 398 ราย โรงพยาบาลเอกชน 747 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 12 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 50 ราย Community Isolation (CI) 1,968 ราย และ Home Isolation (HI) 522 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 2,460 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 682 ราย อาการหนัก (สีแดง) 98 ราย และพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 123 รายขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 25,770 ราย และรักษาหายแล้ว 22,504 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 304 ราย ส่วนการตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (27 พ.ย. 64) จำนวน 3,534 ราย พบผู้มีผลบวก 13 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,412,117 คน คิดเป็นร้อยละ 81.66 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 263,585 คน คิดเป็นร้อยละ 80.44 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 133,628 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,014,904 คน คิดเป็นร้อยละ 79.26