สังคม » เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร

เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร

25 พฤศจิกายน 2021
508   0

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซักซ้อมเตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ระดับเพชร ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้

วันนี้ (25 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซักซ้อมเตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ระดับเพชร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมนำพระปณิธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ มีเยาวชนอายุ 6-24 ปี เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 344,154 คน คิดเป็นร้อยละ 97.74 จากจำนวนเยาวชนอายุ 6-24 ปี ทั้งหมด 354,282 คน