สังคม » ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่ง กอ.รมน. ร่วมบูรณาการ นำต่างด้าวตรวจ ATK และฉีดวัคซีน

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่ง กอ.รมน. ร่วมบูรณาการ นำต่างด้าวตรวจ ATK และฉีดวัคซีน

24 พฤศจิกายน 2021
457   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการ กอ.รมน. บูรณาการร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ขับเคลื่อนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก นำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย ATK และฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน

วันนี้ (24 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

โดยปัญหาของการแพร่ระบาดในขณะนี้ คือการแพร่ระบาดของกลุ่มแรงงานต้างด้าว ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอปริมณฑล ที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่และพบการระบาด ทั้งอำเภอสารภี อำเภอแม่ริม อำเภอสันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งทางอำเภอได้ออกปฏิบัติการตรวจเชิงรุก และสั่งปิดสถานที่นั้น ๆ ทันทีเมื่อพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ ได้มีการสั่งการให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ทั้งในสถานที่พัก 15 ชุมชนสีแดง และแคมป์คนงานในอำเภอปริมณฑล เพื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย ATK และเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้ครบถ้วน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำหนดให้แรงงานต่างด้าวทั้งในและนอกระบบเข้ามาแสดงตน และปฏิบัติตามมาตรการ

ส่วนการระบาดของคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนั้น พบว่าขณะนี้มีการระบาดจากจุดรับส่งสินค้า ทั้งพนักงานและผู้ช่วยรับ-ส่งสินค้า จึงได้เตรียมดำเนินการจัดทำบัตรแสดงตนการได้รับวัคซีนหรือได้รับการตรวจ ATK พร้อมกำหนดทางเข้า-ออก เพียงช่องทางเดียว เพื่อตัดวงจรการระบาดของตลาด