ท่องเที่ยว » ไนท์ซาฟารีชวนมาประกวด ประติมากรรมหุ่นสัตว์ฯ ชิงเงิน 100,000 บาท

ไนท์ซาฟารีชวนมาประกวด ประติมากรรมหุ่นสัตว์ฯ ชิงเงิน 100,000 บาท

15 พฤศจิกายน 2019
661   0

Spread the love

15 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญร่วมร่วมประกวด “ประติมากรรมหุ่นสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจากวัสดุธรรมชาติ” (Safari Eco – Model 2019) ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 7 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

การประกวด “ประติมากรรมหุ่นสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจากวัสดุธรรมชาติ” (Safari Eco – Model 2019) โดยนำวัสดุธรรมชาติที่เหลือทิ้งของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบไปด้วย มูลสัตว์ชนิดต่างๆ เศษหญ้าแห้งที่เหลือทิ้งจากการเป็นอาหารสัตว์ เศษใบไม้ กิ่งไม้ชนิดต่างๆ ที่มีในรอบพื้นที่มาจัดทำเป็นรูปแบบของสัตว์ต่างๆ ที่มีอยู่ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เช่น เสือ สิงโต ยีราฟ แกะ กวาง ช้าง ฮิปโป เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแสดงออกถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และทุกท่านยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด “ประติมากรรมหุ่นสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจากวัสดุธรรมชาติ” (Safari Eco – Model 2019) สามารถสมัครได้ที่ Facebook : Safari Eco-Model 2019, Line open chat : Safari eco models 2019 หรือโทร. 087 – 5455393 นางสาวทีราภรณ์ ดอนปัน และ 088 – 2249012 นางสาวกนกวรรณ ทะนันชัย ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Safari Eco-Model 2019, Line open chat : Safari eco models 2019