สังคม » สีสันงานประเพณียี่เป็งเมืองเชียงใหม่มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย

สีสันงานประเพณียี่เป็งเมืองเชียงใหม่มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย

22 พฤศจิกายน 2021
561   0

Spread the love

งานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงเชียงใหม่ในในปี2564 ท่ามกลางกระแสความหวาดผลในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  แต่บรรยากาศยังคงความมีมนต์เสน่ห์ของประเพณีวัฒนธรรมล้านนา ถึงแม้นักท่องเที่ยวจะบางตาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

แต่บรรยากาศตรามจุดต่างๆที่มีการจัดงานยังคงประเพณีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่น โดยวิถีเที่ยวงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่มีการสร้างสีสันปั่นแอ่วยี่เป็งโดยใช้รถจักรยานปั่นชมเมืองตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามและจุดจัดงานไม่ว่าจะเป็นบริเวณประตูท่าแพ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

 

จุดดวงประทีบตามวัด และชมการประกวดกระทงใหญ่ซึ่งตั้งไว้ตามจุดต่างๆของเมืองรวมทั้งหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่มีการประกวดกระทงที่สร้างสีสันรวมทั้งกระทงเล็กของกลุ่มหนุ่มสาวท่ี่ยังคงอนุรักษ็ฮีตฮอยประเพณีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่น

ที่นำมาตั้งไว้ที่ท่าน้ำมีการปล่อยกระทงสายอย่างงดงามลงในแม่น้ำปิงและสองฝั่งแม่น้ำปิงมีชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวไปลอยกระทงและเล่นดอกไม้ไฟ ซึ่งในปีนี้ไม่มีการอนุญาตปล่อยโคมและเล่นประทัดยักษ์ แต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ