Event » เมญ่าฯ ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 มอบพัดลมให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในศูนย์พักคอย

เมญ่าฯ ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 มอบพัดลมให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในศูนย์พักคอย

15 พฤศจิกายน 2021
680   0

Spread the love

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นำโดยนายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พร้อมด้วยนายภัทร ขันธะชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ได้เดินทางไปมอบพัดลมตั้งโต๊ะแก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์แยกกักในชุมชนของเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับช่วยในการบรรเทาความร้อนและเพิ่มอากาศหมุนเวียนในพื้นที่ โดยมีนายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ยังได้ถือโอกาสหารือร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา.