การศึกษา » รองผู้ว่าฯ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

รองผู้ว่าฯ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

15 พฤศจิกายน 2019
448   0

Spread the love

​จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ เป็นการสร้างความมั่นคงในด้านรายได้และอาชีพให้แก่นักเรียนและครอบครัว รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้เริ่มดำเนินโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2563

​การประชุมในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมชี้แจงถึงภารกิจที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมาย และภารกิจที่มอบให้แก่ครูแนะแนวเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว จำนวน 200 คน

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999