สังคม » อุตฯ ลป. ส่งเสริม Business Matching เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผ่าน Digital Platform เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์โลก

อุตฯ ลป. ส่งเสริม Business Matching เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผ่าน Digital Platform เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์โลก

15 พฤศจิกายน 2021
345   0

Spread the love

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการฯ จัด Business Matching ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนกับDigital Platform สร้างโอกาสต่อยอดตลาดรูปแบบใหม่ ส่งท้าย ก่อนปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฯ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม Business Matching เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการ Digital Platform ทางการตลาดเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและขยายตลาดลูกค้ารูปแบบใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1    สู่สากลเป็นกิจกรรมส่งท้ายก่อนปิดโครงการฯ โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพร้อมแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาก่อนปิดโครงการอย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง 

นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ให้ข้อมูลว่า โครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ .. 2564 ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันพร้อมยกระดับสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม โดยสร้างภูมิคุ้มกันแก่สถานประกอบการให้สามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาภายใต้หัวข้อทิศทางของ Ecommerce ในโลกธุรกิจปัจจุบันกับการปรับตัวของผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวของธุรกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกก่อนเข้าสู่กิจกรรมพบปะทางธุรกิจกับผู้ให้บริการ Digital Platform ชื่อดังระดับประเทศและสากลมากกว่า 10 platform อาทิ LINE, Instagram, Facebook, Lazada, Alibaba, Amazon ฯลฯ โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid Event จำกัดจำนวนผู้ร่วมงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) โดยมีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง (.ลำปาง) เป็นศูนย์กลางการจัดงาน พร้อมเชื่อมโยงการจัดงานไปอีก 2 จังหวัด ได้แก่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (.เชียงใหม่) และโรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท(.แม่ฮ่องสอน) เพื่อให้ผู้ประกอบการในโครงการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมในงานเพื่อแบ่งปันความรู้แก่บุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์ www.mchidigitaltransform.com อีกด้วย