สุขภาพ » โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานวันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว ” The Family and Diabetes

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานวันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว ” The Family and Diabetes

14 พฤศจิกายน 2019
641   0

Spread the love

14 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม นำโดย นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร ทีมองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงาน วันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว ” The Family and Diabetes ทั้งนี้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ตระหนักว่า โรคเบาหวาน เป็นโรคที่คุกคามสุขภาพ หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนในหลายส่วนของร่างกายทั้งต่อหัวใจ หลอดเลือด ตา ไต และเส้นประสาท เกิดความเสียหายร้ายแรง และเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทางโรงพยาบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงการดูแลตัวเองในผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เพื่อช่วยชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และการวางแผนป้องกันแต่เนิ่นๆได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้ความรู้ ข้อมูลสุขภาพ ร่วมเสวนาเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน” พร้อมด้วย นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร , คุณเกษร คำดี หัวหน้าแผนกไตเทียม รพ.เชียงใหม่ ราม และ คุณวงศ์พรรณ์ จิระเอกวัฒน์ แขกรับเชิญร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวาน

นอกจากนี้ ยังมีฐานกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พร้อมมอบประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและนักโภชนาการ โรงพยาบาลฯ อาทิ ฐานกินอย่างไร ให้ห่างไกลจากเบาหวาน , ฐานการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม , ฐานวิธีการดูแลเท้าด้วยตัวเอง , ฐานการรับประทานยาและฉีดยาอย่างถูกต้อง และฐานวิธีการดูแลสุขภาพฟัน  โดยมีทีมพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพล็กซ์