สุขภาพ » ผ่อนคลายมาตรการ 4 อำเภอ นำร่องท่องเที่ยว ภายใต้ COVID – Free Setting

ผ่อนคลายมาตรการ 4 อำเภอ นำร่องท่องเที่ยว ภายใต้ COVID – Free Setting

7 พฤศจิกายน 2021
265   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 ใน 4 อำเภอ นำร่องด้านการท่องเที่ยว อนุญาตเปิดดำเนินกิจการและกิจกรรมภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID – Free Setting

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 234/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง) โดยกำหนดให้ “ปิด” สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด, ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต, สวนสนุก และสวนน้ำ รวมถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ยกเว้นสถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล หรือสถานเลี้ยงเด็กที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

ส่วนโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด, ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์, โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ, คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ร้านสัก, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย, สวนสาธารณะ ลานกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง สถานกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่ม ยิม หรือฟิตเนส รวมถึงการใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬา สามารถ “เปิด” ดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID – Free Setting

สำหรับโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ แต่ให้งดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในระหว่างการชมภาพยนตร์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง