สังคม » สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ตบเท้าเข้าฉีดวัคซินพร้อมหน้า

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ตบเท้าเข้าฉีดวัคซินพร้อมหน้า

8 มิถุนายน 2021
510   0

Spread the love

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ นำร่องการท่องเที่ยว โดยนำบุคคลากรโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว

โดยวัคซีนรอบแรก นี้ได้รับรวมทั้งสิ้น 980 คน จาก 55 โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พร้อมใจเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐาน SHA+ ซึ่งได้เข้ารับการฉีดวัคซิน เข็มแรก  ณ หน่วนฉีด พรอมเมนาด้า เชียงใหม่  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการ เพราะหลังจากที่ได้รับวัคซินครบเรียบร้อย คาดหวังว่าหลายๆโรงแรมพร้อมเปิดให้บริการ ผู้ที่จะเดินทางมาติดต่อธุรกิจและต้อนรับนักท่องเที่ยว

เป็นการสร้างมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่น ทั้งกับชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาเมื่อรัฐบาลประการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเช่นกัน เตรียมพร้อมแล้ว เพื่อเชียงใหม่ปลอดภัย ปลอดเชื้อ รอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ.