การศึกษา » มรภ.อุบลราชธานี ดูงานการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ม.แม่โจ้

มรภ.อุบลราชธานี ดูงานการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ม.แม่โจ้

24 พฤศจิกายน 2021
270   0

Spread the love

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และกองแผนงาน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสนำทีมบุคลากรเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566-2570 และชมผลการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

จากนั้น อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำคณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชกัญชาและกัญชง ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย